Ofertas de empleo de Cruz Roja

Ofertas de empleo de Cruz Roja
Integrador-a Socio Laboral a Jornada Parcial para el Comité Local de Cruz Roja Laredo

Inscribirme a esta oferta

Funciones

Planificación y realización de actividades.
Impartición de Talleres.
Coordinación con entidades.
Selección y seguimiento del voluntariado
Seguimiento de las personas usuarias.

Requisitos

FORMACIÓN:
o Titulación de Formación Profesional de Grado Superior: – en Integración Social ó Certificado de Profesionalidad equivalente. (*).
o EXPERIENCIA PREVIA, en Personas Mayores..

Se ofrece

CONTRATO TEMPORAL, – DE OBRA Ó SERVICIO
RETRIBUCIÓN SEGÚN CONVENIO COLECTIVO DE CRUZ ROJA CANTABRIA

Tècnic/a gestió i atenció social – Barcelona

Inscribirme a esta oferta

Funciones

Atenció social a sol·licitants d’asil, refugiats i immigrants per tal d’afavorir el seu procés d’acollida.
Atenció directa i acompanyament a usuaris/es per tot el relacionat amb la gestió i entrega d’ajudes.
Tasques de gestió i administratives derivades de l’atenció directa a l’usuari/a.
Planificació, control pressupostari, seguiment i justificació de la despesa que es derivi de les ajudes entregades.
Tasques de coordinació amb la resta de tècnics/ques i voluntaris/àries de la Creu Roja, així com amb altres entitats, recursos, col·laboradors i establiments proveïdors. Així com les gestions i tràmits necessaris amb els establiments proveïdors per l’adquisició de material i bens dels que es faci entrega als usuaris/es.

Requisitos

Diplomatura/Grau en Treball Social
Idiomes: anglès i/o francès, entès, parlat i escrit

Se ofrece

Incorporació Immediata
Contracte per Obra i Servei
Retribució segons conveni propi de Creu Roja província de Barcelona
Jornada completa – de dilluns a divendres de 9 a 14 hores i de 16 a 19 hores

Es valorarà:
Capacitat de treball en equip. Habilitat de planificació i organització. Experiència laboral amb el col·lectiu d’atenció i el lloc de treball. Experiència en tasques gestió administrativa i control pressupostari. Flexibilitat. Capacitat d’empatia i escolta activa. Capacitat de resolució de conflictes
Iniciativa. Tolerància a l’estrès (treballar sota terminis).

Auxiliar de Enfermería – Centros de Día Cruz Roja – Las Cagigas,

Inscribirme a esta oferta

Funciones

Tareas propias del puesto de Auxiliar de Enfermería:
Alimentación de usuarios/as.
Atención a los/as usuarios/as del centro.
Apoyo a la Enfermera y a la Terapeuta del Centro

Requisitos

FORMACIÓN:
o Titulación de Formación Profesional de Grado Medio: – Auxiliar de Enfermería – Técnico-a de Atención Socio-Sanitaria y Técnico-a en cuidados auxiliares de Enfermería ó Certificado de Profesionalidad equivalente. (*).
o Carnet de Manipulador de Alimentos. (*)
EXPERIENCIA: PREVIA, en trabajo en PERSONAS MAYORES.
OTROS:
o Pertenecer a la Plantilla de Personal Laboral Cruz Roja Española Cantabria.

Se ofrece

CONTRATO TEMPORAL, – DE OBRA Ó SERVICIO.
RETRIBUCIÓN SEGÚN CONVENIO DE CRUZ ROJA CANTABRIA

Terapeuta ocupacional Vilafranca del Penedès

Inscribirme a esta oferta

Funciones

Aquest projecte garanteix l’accés al servei de banc d’ajudes tècniques mitjançant la cessió gratuïta d’aquells productes de suport que serveixen per millorar la qualitat de vida de persones amb problemes de mobilitat i dependència. Les tasques a fer per la persona contractada són:
• Valoració, atenció i seguiment de les persones usuàries.
• Valoracions a domicili als usuaris de la comarca.
• Gestió de l’equip de voluntaris del projecte .
• Control de l’estoc de les ajudes tècniques.
• Coordinació amb altres entitats i serveis.
• Ús de l’aplicació informàtica de Creu Roja.

Requisitos

Titulació en Teràpia ocupacional
Domini de les eines ofimàtiques bàsiques: processador de text, fulls de càlcul, base de dades, editors de diapositives, etc.
Carnet conduir tipus B

Se ofrece

Incorporació Inmediata
Contracte: Obra i servei
Jornada 20h setmanals
Ubicació: C/ Eugeni d’Ors, 22 – 08720 Vilafranca del Penedès
Retribució segons conveni col·lectiu de treball de l’empresa Creu Roja Espanyola a Barcelona

Es valorarà:
– experiència en lloc similar (professional i/o voluntari/ària)
– Habilitats socials
– Resolutiva amb tolerància a l’estrès
– Capacitat d’organització
– Resolució de conflictes
– Treball en equip multidisciplinari
– Formació complementària en l’àmbit de gent gran

Administratiu/va – Sant Cugat

Inscribirme a esta oferta

Funciones

Suport a tasques administratives del Servei tècnic de Punt de Trobada Familiar.

Requisitos

Titulació de Grau Mig en Administració i/o experiència laboral demostrable en aquest àmbit.

Se ofrece

Incorporació 01/10/2019
Contracte per Obra i servei
Jornada de 15 hores setmanals – matins, a concretar
Retribució segons conveni Creu Roja província de Barcelona

Es valorarà:
Bona capacitat en la organització i planificació del treball.
Comunicació interpersonal
Gestió del temps
Capacitat de treballar sota pressió.
Domini eines ofimàtiques – Word, Excel, Outlook, …

2 OPERADORES/AS CENTRO DE OPERACIONES AUTONOMICO CYL Valladolid

Inscribirme a esta oferta

Funciones

– Recibir y atender todas las demandas de asistencia e información que se reciban en el Centro, independientemente del origen de las mismas de acuerdo a los procedimientos establecidos.
– Realización correcta de las tareas propias del puesto en función de la prioridad de las mismas.
– Realización de escucha activa para recopilar, sintetizar y transcribir la información relevante de cada atención.
– Impartir las instrucciones oportunas para que la intervención ante la demanda requerida alcance el máximo grado de eficacia consultando con el coordinador en caso de duda.
– Solicitar instrucciones de la Coordinadora ante situaciones no previstas en los procedimientos.
– Atender los sistemas de comunicación del Centro de Operaciones registrando la información en los sistemas oportunos.
– Asegurar la confidencialidad de la información.
– Participar en los grupos de estudio y trabajo, así como en los programas de formación que sobre la actividad se requiera.
– Colaborar con las tareas de carácter administrativo vinculadas con la actividad del Centro de Operaciones.

Requisitos

REQUISITOS ESENCIALES:
– Experiencia acreditada de al menos un año como operador telefónico.
– Manejo de herramientas telemáticas.

OTROS ASPECTOS A VALORAR:
– Formación en el Área Social y especialmente en Personas Mayores.
– Ser miembro de CRE.
– Formación Grado Medio Operadores/as de Teleasistencia o Certificado de profesionalidad de gestión de llamadas de Teleasistencia.
– Formación básica en primeros auxilios.
– Conocimiento de la actividad de la Cruz Roja Española.
– Compatibilidad con el puesto, rasgos de comportamiento, intereses ocupacionales.
– Persona con discapacidad.
COMPETENCIAS PERSONALES REQUERIDAS:
– Capacidad para realizar varias tareas de manera simultánea.
– Adaptación y flexibilidad.
– Facilidad en el trato personal y capacidad para las relaciones humanas.
– Capacidad de trabajo en equipo.
– Habilidad de comunicación.
– Capacidad de análisis y valoración de situaciones ante la toma de decisiones.

Se ofrece

CONTRATO POR OBRA O SERVICIO DETERMINADO EN CENTRO DE OPERACIONES AUTONÓMICO:
– 1 VACANTE EN JORNADA COMPLETA (37 HORAS SEMANALES TURNOS ROTATORIOS L-D MAÑANA Y TARDE)
– 1 VACANTE EN JORNADA DE FINES DE SEMANA Y FESTIVOS (22 HORAS A LA SEMANA)

TÈCNIC/A SUPERIOR INTEGRACIÓ SOCIAL – BARCELONA

Inscribirme a esta oferta

Funciones

Facilitar atenció social al col·lectiu d’usuaris del Centre d’Internament d’Estrangers, per tal de garantir condicions bàsiques durant el seu internament.
Serà responsabilitat del/a tècnic: la realització d’activitats lúdiques i esportives, la detecció de necessitats emergents, resolució de conflictes sorgits de la convivència, tasques gestió, de coordinació amb la resta de tècnics/ques i voluntaris/àries de Creu Roja i, disseny i valoració d’activitats que es realitzin al centre.

Requisitos

FORMACIÓ SOCIAL GRAU SUPERIOR O SIMILAR

Se ofrece

Incorporació immediata.
Contracte per obra i/o servei – fins 31 de desembre 2019 (prorrogable)
Jornada 32 hores setmanals – de dilluns a diumenge matí i/o tarda, amb els descansos establerts per conveni.
Retribució segons conveni propi de Creu Roja província de Barcelona.

Es valorarà:
Experiència laboral de treball amb immigració, persones privades de llibertat, gestió del temps lliure i coneixement de dinàmiques relacionades amb activitats físiques grupals i realització de tallers.
Bon nivell de comprensió d’alguna de les següents llengües: d’àrab, francès, angles i/o rus.
Capacitat de Treball en equip. Habilitat de planificació i organització. Capacitat d’empatia i escolta activa.

 • Monitor/a: estimulación cognitiva dinámica, creativa y divertida para personas mayores 
  18 de septiembre, 2019
 • Monitor/a – Lleida 
  17 de septiembre, 2019
 • Terapeuta ocupacional 
  17 de septiembre, 2019
 • Conductor-a – Sentmenat 
  17 de septiembre, 2019
 • Acompanyament Transport Adaptat (Palamós) 
  17 de septiembre, 2019
 • Jefe/a de Equipo Captación de Socios/as 
  17 de septiembre, 2019
 • Infermer-a CAS – Barcelona 
  17 de septiembre, 2019
 • Graduat/da en àmbit educatiu i/o social – Tortosa 
  17 de septiembre, 2019
 • TÉCNICO/A DE VOLUNTARIADO Y PARTICIPACIÓN 
  16 de septiembre, 2019
 • Metge-ssa – Barcelona 
  16 de septiembre, 2019
 • ENFERMERO/A (DUE) 
  13 de septiembre, 2019
 • Responsable de subvencions, justificacions econòmiques i concursos públics – Barcelona 
  13 de septiembre, 2019
 • Treballador-a social – Barcelona 
  13 de septiembre, 2019
 • Monitor/a. Personal técnico especialista. Nivel III. Proyecto: Promoción del éxito escolar de niños y niñas en dificultad social, CRJ, Asamblea Comarcal El Burgo de Osma. 
  13 de septiembre, 2019
 • ENFERMERO/A (DUE) 
  13 de septiembre, 2019
 • TERAPEUTA OCUPACIONAL 
  13 de septiembre, 2019
 • TERAPEUTA OCUPACIONAL 
  13 de septiembre, 2019
 • Dinamitzador-a social – El Pont de Suert 
  13 de septiembre, 2019
 • AUXILIAR ADMINISTRACIÓ (La Garrotxa) 
  13 de septiembre, 2019
 • 79_19 Dinamizador-a de voluntariado para la Atención a personas cuidadoras de mayores dependientes 
  12 de septiembre, 2019
 • ENFERMERO/A 
  12 de septiembre, 2019
 • 1 TÉCNICO/A DE INTERVENCIÓN SOCIAL Y EMPLEO MANCOMUNADO DENIA/JÁVEA y 1 TÉCNICO/A DE INTERVENCIÓN SOCIAL Y EMPLEO JÁVEA 
  12 de septiembre, 2019
 • FORMADOR/A VALENCIADO ESCUELA ADULTOS 
  12 de septiembre, 2019
 • TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL Y RELACIONES LABORALES 
  12 de septiembre, 2019
 • TERAPEUTA OCUPACIONAL (SUSTITUCIÓN) 
  9 de septiembre, 2019
 • PSICÓLOGO/A CLÍNICO 
  9 de septiembre, 2019
 • Beca Extracurricular – Analista de datos 
  9 de septiembre, 2019
 • COORDINADOR/A AUTONÓMICO/A DE CRUZ ROJA ESPAÑOLA EN MURCIA 
  6 de septiembre, 2019
 • PROFESOR/A TITULAR ESCUELA UNIVERSITARIA ENFERMERÍA 
  6 de septiembre, 2019
 • COORDINADOR/A PROVINCIAL DE CRUZ ROJA ESPAÑOLA EN ÁVILA 
  6 de septiembre, 2019
 • ENFERMERO/A UNIDADES MÓVILES (SUSTITUCIÓN) 
  6 de septiembre, 2019
 • Tècnic/a en formació sanitària – Lleida 
  5 de septiembre, 2019
 • ENFERMERO/A URGENCIAS EXTRA HOSPITALARIAS 
  5 de septiembre, 2019
 • MÉDICO URGENCIAS EXTRA HOSPITALARIAS 
  5 de septiembre, 2019
 • Educació Social / Treball Social (Figueres) 
  5 de septiembre, 2019
 • OPERADOR/A CENTRO DE COORDINACIÓN 
  4 de septiembre, 2019
 • ADMINISTRATIVO/A CRUZ ROJA JUVENTUD 
  26 de agosto, 2019
 • PSICÓLOGO/A 
  23 de agosto, 2019
 • Grau en àmbit Social (Sta. Coloma) 
  22 de agosto, 2019


Si quieres ver más ofertas de empleo de Cruz Roja, puedes verlas aquí

Esta entrada tiene un comentario

 1. Hola

  Tendrás que llamar a Cruz roja de Tenerife y preguntarles. Saludos

Deja un comentario

Cerrar menú